З 5 по 19 жовтня 2020 року Державною службою якості освіти України було проведено позаплановий інституційний аудит у ПЛ НТУУ КПІ м. Києва.

У ході аудиту освітні експерти ретельно вивчали процеси, закладені у модель управлінської діяльності ПЛ, думки всіх учасників освітнього процесу щодо якості освіти, відзначили здобутки плідної роботи педагогічного колективу.

Серед досягнень закладу освіти експертною комісією було відзначено:

1) ефективнiсть кадрової полiтики та забезпечення можливостей для професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв, cтвopення умов для використання вчителями пiд час проведення навчальних занять технологiй, спрямованих на оволодiння учнями ключовими компетентностями;

2) органiзацiю безпечного i психологiчно комфортного для всіх учасників освiтнього середовища, яке надихає на співпрацю, розвиток і творчість; 

3) формування вiдносин довiри, прозоростi, дотримання етичних норм завдяки здiйсненню педагогiчної дiяльності на засадах педагогiки партнерства, що пiдвищує мотивацiю учнiв та їx пiзнавальну активнiсть, дає можливість здобувачам освіти отримати необхiдну пiдтримку у навчанні.

З часу заснування Політехнічного ліцею у 1991 році педагогічний колектив працює над завданням вдосконалення освітнього процесу з академічно здібними учнями, залучення та підготовки обдарованої молоді до наукової і науково-технічної діяльності. Результатами роботи є успіхи наших ліцеїстів не лише на предметних олімпіадах міського та всеукраїнського рівнів, а й на міжнародних науково-практичних конкурсах та конференціях. Лише з 2010 року наукові розробки ліцеїстів отримали 68 патентів. Наші ліцеїсти щороку входять у сотню кращих школярів м. Києва і отримують іменні стипендії міської ради та президентські стипендії.

Врегулювання законодавства у 2017 році (ст. 21 Закону України «Про освіту») та 2019 році (Постанова КМУ № 438 від 22 травня 2019 р.  «Про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат») відкрило шлях до юридичного оформлення нового статусу ліцею.

Політехнічний ліцей першим в Україні подав заявку на отримання статусу наукового ліцею і гідно пройшов позаплановий інституційний аудит у змішаному (очно-дистанційному) форматі.

Експертні висновки підтвердили відповідність ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва статусу наукового ліцею. За результатами аудиту надано рекомендації засновникам ПЛ щодо реорганізації закладу освіти в науковий ліцей.

З детальними висновками і рекомендаціями інституційного аудиту можна за посиланням:

Висновок

Рекомендації

Від plkpi