Сторінка психолога

Метою Психологічної служби Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» є створення комфортного психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах, створення умов для саморозвитку та самореалізації, надавати підтримку та рекомендації для досягнення спільної мети.

Завданнями Психологічної служби у роботі з ліцеїстами є створення умов для поетапного та швидкого включення у навчально-виховний процес, вивчення пізнавальної сфери особистості та допомога у визначенні здібностей, профілю навчання та майбутньої професії. Сприяти у підтримці позитивного соціально-психологічного клімату та згуртованості учнівських колективів.

Завданнями служби у роботі з викладачами є створення умов для професійного саморозвитку та самореалізації, підтримці позитивного психологічного клімату в колективі. Надавати підтримку у взаємодії трикутника Ліцеїсти-Викладачі-Батьки.

У роботі з батьками Психологічна служба прагне сприяти створенню взаємодії для подолання вікових криз дітей, надавати підтримку та рекомендації для всебічного розвитку особистості, виховання та навчання дітей.

Новини психологічної служби

Режим роботи

im_reg_rob

Вчителям

im_ps_t

Ліцеїстам

Ps_l

Батькам

Ps_b