Про самоврядування

Складовою частиною виховної роботи Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» є учнівське самоврядування, яке в ліцеї має назву ДОС «Партнер». Назва, якого перекладається:

Професіоналізм
Активність
Розум
Толерантність
Надійність
Енергійність
Радість спілкування

Головною метою ради ліцейного самоврядування є набуття соціального досвіду, формування особистісних рис громадянина України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури в системі колективної творчої діяльності, популяризація діяльності ліцею серед учнів.